De Praktyk

De Praktyk

Home

INAYA Vertel eens…..

Regressie & reïncarnatie therapie

Regressie & reïncarnatie therapie is een vorm van psychotherapie, met als uitgangspunt dat de huidige ervaren klachten en problemen een oorsprong hebben in het verleden. Klachten zijn symptomen van een oorspronkelijke ervaring. Omdat die ervaring nog onverwerkt is, noemen we dit een trauma. Regressie & reïncarnatie therapie helpt je bij de verwerking ervan.

Regressie

Regressie betekent letterlijk ‘teruggang, terugwerking’. Dit ervaren we van nature, bijvoorbeeld de gedachte of de herinnering van een liedje, geur, foto of een andere gedachte die ons herinnert aan een eerder moment in ons leven. Tijdens het teruggaan in zo’n herinnering kunnen allerlei gevoelens evenals emoties weer opnieuw in je bewustzijn komen. Ze hebben een invloed op je huidig leven.

Reïncarnatie

Reïncarnatie ofwel wedergeboorte, is de overtuiging dat de ziel na het overlijden opnieuw in een nieuw menselijk lichaam geboren wordt. Doordat we werken in de verschillende deelgebieden van het leven, te weten: vorige levens, conceptie, zwangerschap, geboorte en het huidige leven, kunnen we als het ware een ‘rode draad’ (levensthema’s) ontdekken, die door al deze levensgebieden rijgt.

Je hoeft, om de therapie te volgen, hier niet in te geloven. Je kunt het zien als een metafoor, beeldspraak, voor je huidige klachten evenals problemen.

Trauma is the invisible force that shapes our lives it shapes the way we live,

the way we love and the way we make sense of the world.

It is at the root of our deepest wounds

unadressed trauma keeps perpetuating painful patterns in our lives.

– Gabor Maté –

Trauma betekent letterlijk ‘wond’.

Een psychisch trauma kan ontstaan wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis blijft steken of hangen in gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. Je hebt dan een wond in je ziel, die hulp nodig heeft om te helen. Trauma is het littekenweefsel dat je minder flexibel maakt. Je verhardt en verstart, voelt minder en bent defensiever. Vergelijk het met een wond na een lichamelijk trauma. Dan heb je ook hulp nodig om de wond te dichten en te helen.

Het trauma is niet wát je overkomt: het is wat er mét jou, in je binnenwereld, gebeurt als resultaat van wat jou is overkomen.

Kinderen kunnen een gebeurtenis heel anders beleven dan een volwassene, waardoor niet altijd gezien wordt hoe indrukwekkend en traumatiserend een ervaring voor een kind is. Een kind is in zo’n situatie meesterlijk in het ontwikkelen van (overlevings)strategieën, zoals: ontzettend druk zijn, weinig praten, heel moe zijn, pijn hebben, lichamelijke klachten aangeven……

Het getraumatiseerde kind doet dit allemaal, onbewust, om de situatie te kunnen doorstaan of met het overgebleven gevoel om te kunnen gaan. Heel knap dus!

Werkwijze

Om op zoek te gaan naar de, mogelijke ingang van de, klachtoorzaak is diepgang nodig. Dat doen we door middel van een verdiepend gesprek, waarin we samen op zoek gaan naar mentale overtuigingen (het denken), de ervaren emoties en beleefde lichamelijk gevoelens. Je krijgt daardoor een professioneel begeleide herbeleving.

Tijdens deze begeleide herbeleving komt de ervaring die bij een gebeurtenis hoort, terug in het bewustzijn. Onvoltooide gevoelens, die indertijd zijn gestopt, maken we tijdens deze begeleide herbeleving heel. We maken ze af, voltooien ze. De littekens hiervan kunnen nu geheeld worden. Dat wil zeggen dat de last die je altijd nog had als gevolg van de ervaring tóen, je nú los kan gaan laten. Zodoende ontstaat ruimte om nieuwe gedragspatronen en gevoelens te integreren. Een en ander gebeurt op een ander bewustzijnsniveau (trance), door te tekenen, te spelen, te praten, enzovoorts.

Hoewel dit eenvoudig en concreet kan klinken is het een diepergaand proces wat niet ineens opgelost hoeft te zijn. Dit proces volgt haar eigen tempo. Regressietherapie noemt zich dan ook procestherapie.

Doel

Het doel van het omarmen van therapie is om de oorzaak te helen van datgene waar jij nu in het leven last van hebt. Daardoor ontstaat ruimte voor meer helpende, wenselijke, gezonde gedachten, gedrag en gevoelens. En is de volledige levenskracht in potentie weer beschikbaar om zelf regie over jouw eigen leven te nemen.

‘Je ontdekt meer over iemand door een uur met hem te spelen,
dan een jaar met hem te praten’
-Plato-